Bảng giá vải thun Tuấn Anh

Bảng giá vải thun

MÀU SẮC

VẢI POLY TRƠN

(Khổ 1m6, 1kg=1m7)

VẢI POLY TRƠN

(Khổ 1m6,1kg=2m,2m8)

VẢI DẺO VISCO

(Khổ 1m7,1kg=2m7)

CÁT HÀN

(Khổ 1m6,1kg 2m8)

CÁT MISA

(Khổ 1m6,1kg=2m8)

CÁT MISA KIM TUYẾN (Khổ 1m6,1kg=2m8)

VẢU THUN LAZA

(Khổ 1m6,1kg=2m5)

VẢI BOGEN

(Khổ 1m6,1kg=2m4)

VẢI BO GÂN

(Khổ 1m2, 1kg=2m7)

VẢI BORIP

(Khổ 1m7,1kg=2m7)

TRANG TINH 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
TRANG GAO 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
THIEN THANH 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000

85.000 82.000 80.000 120,000
XANH NGOC 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
XANH BIEN 87.000 80.000 110.000 74.000
72.000
85.000 82.000 80.000 120,000
HONG PHAN 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CAM LOT 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
VÀNG LỢT 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
COM LOT 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
KEM 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
VANG CHANH 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
HONG DAO

87.000

80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CA PHE 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
DAU 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
MON 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CHUOI 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.00 80.000 120,000
CA ROT 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CAM TUOI 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
TIM CA 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
DEN 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
TIM HUE 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
XANH DEN 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
NAU 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
DO 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
REU 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CAM DAM 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
SEN 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
DUA CAI 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CAM 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CAM MI 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
XANH KET 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
VE CHAI 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
CO VIT 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
YAMAHA 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
XANH LY 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
BICH 87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
MUOI TIEU  87.000 80.000 110.000 74.000 72.000 85.000 82.000 80.000 120,000
                   
Các tin khác

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TUẤN ANH

       CHUYÊN SẢN XUẤT, CUNG CẤP CÁC LOẠI VẢI THUN CAO CẤP: Vải thun Cotton 100% 2 chiều 4 chiều, vải thun tixi 65/35, Vải thun Visco, Vải thun PE, Vài thun Poly, Vải thun Vảy cá, Vải thun Cá Sấu,Cá Mập, Vải thun in bông, Vải thun Sọc bậc thanh, Sọc Misa,Bo gân, Bo gen, Laza, Cát ý,Thun lạnh,Tuyết Mưa, Cát Hàn,Su pha, Sượt pha, su Fe, Vải Mè, Interlook, Sượt CD,...
       ĐẶC BIỆT: CÓ VẢI TỒN XÍ NGHIỆP
       ĐC: 42 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

       Nhà xưởng: B2/47 Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM

  • Tel: (028) 62962897 Di động: 0906.973903  /  0906429193 / 0903295110
  • Email: vaithuntuananh@gmail.com / Website: www.vaithuntuananh.com